Digital strategi

Digital Strategi – För att få ett fast grepp om vad, när och hur du ska agera på nätet behöver du en digital strategi för att din marknadsföring ska bli så effektiv som möjligt. Editerat kan hjälpa dig att ta fram en strategi som gör det enklare för dig att hitta rätt i den digitala djungeln. Med en digital strategi kommer jobbet att skapa bra innehåll på dina plattformar att bli så mycket lättare.

En digital strategi kan innehålla mycket men följande grundstenar bör alltid finnas med:

> Syftet med närvaron på nätet och koppla det till era affärsmål
> Relevanta nyckeltal och en plan med tydliga mål för att följa upp dem
> En tydligt definierad målgrupp
> En konkurrentanalys
> Hur företaget/organisationen kommunicerar sina kärnvärlden och unique selling propositions

Arbetsprocess

1. Behovsanalys

När vi hjälper ditt företag att ta fram en strategi för er digitala närvaro börjar vi alltid med att bilda oss en förståelse för vad ni vill uppnå, hur era målgrupper ser ut och era egna tankar och funderingar kring er digitala närvaro.

2. Workshop

Tillsammans med er arbetar vi fram er digitala strategi och arbetet sker oftast i form av workshops och möten. Efter avslutad workshop har ni en mycket god förståelse för hur ert företag ska bedriva det digitala arbetet och ett antal actionpunkter att arbeta vidare med.

3. Utbildningar och genomförande

Beroende på hur strategin ser ut hjälper vi er att genomföra delar av den. Vi hjälper även berörd personal med utbildning kring de kanaler och metoder som ni har beslutat att arbeta vidare med. Vi fungerar som ett fortsatt stöd när ni genomför strategin.

Plan och mål i en digital strategi

En strategi där ett företag har en tydlig plan och mål på vad som ska göras och på vilket sätt det ska göras är en förutsättning för att bli framgångsrik på nätet. Att sätta tydliga mål för vad företaget vill göra på nätet och hur det ska göras och vem som ska göra det är ett måste för att lyckas över tid. 

Kontakta Editerat

[index]
[index]